Zinthiek Zorggeluk biedt maatschappelijke ondersteuning

Advertorial – Zinthiek Zorggeluk biedt begeleiding op maat tussen 07.00 en 23.00 uur op alle dagen van de week. Zij willen aanvullende mantelzorg bieden in de thuissituatie en aan mensen wonend in een zorginstelling (intramuraal) voor het één op één moment en extra aandacht.

Zinthiek Zorggeluk heeft eind september 2019 haar overeenkomst ‘Maatwerkvoorziening WMO Begeleiding ZIN Dongemond 2019’ weten te verlengen. Deze overeenkomst vraagt een kwaliteitsplan en stelt eisen aan de doelgroep, planning en evaluatie van de zorg- en dienstverlening. De communicatie tussen dienstverlener en cliënten en hun naasten dient goed geregeld te zijn en de veiligheid-, privacy en klachten beschreven in een protocol. Zinthiek Zorggeluk heeft als ondersteunende mantelzorgorganisatie met haar medewerkers bewezen aan deze eisen te kunnen voldoen.

Wet maatschappelijke ondersteuning 2019 (WMO)

Meldt u zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning, zodat u thuis kunt blijven wonen? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar uw persoonlijke situatie. De uitslag van het onderzoek bepaalt of u ondersteuning kunt krijgen vanuit de WMO. Wanneer blijkt dat u onvoldoende zelfredzaam bent of niet goed kunt meedoen in de maatschappij en ook uw netwerk niet kan bijdragen, dan is de gemeente verplicht ondersteuning vanuit de WMO te bieden.

Voor meer informatie:

www.zinthiek.nl
[email protected]
06 57593023

 

Reacties