Zinthiek biedt opleiding aan voor medewerkers in de zorg

Wat is ethiek? Daar valt veel over te zeggen. Bij ethiek gaat het om de vraag: Wat is goede zorg? Wat is goed om te doen? Wat zegt m’n geweten hierover? Vaak kom je er samen uit en weet je wat het beste is aan zorg of zijn er goede afspraken of een protocol om goede zorg te waarborgen. Maar soms stagneert het, loop je ergens tegenaan, voelt het niet goed. Vragen komen dan naar voren: Kan dit zomaar? Hoe moet ik reageren? Moet ik ingrijpen. Hoe bespreek ik dit met mijn collega’s? Grote kans dat het in dat geval gaat om een ethisch probleem. Ethisch redeneren is dan een must en draagt bij aan goede zorg.

Voor de ethiekscholing en ethisch redeneren (moreel beraad) biedt Ad van Kuyck twee benaderingen aan van ethisch redeneren en wel de methode van ethisch redeneren aan de hand van belangrijke principes of waarden (principe-ethiek) en de methode van ethisch redeneren waarin wordt uitgegaan van praktische betrokkenheid en engagement (zorgethiek).

Principe ethiek

De eerste methode van ethisch redeneren is de zogenaamde principe of waardenethiek, waarbij casuïstiek wordt besproken aan de hand van belangrijke principes, de kernwaarden van het ziekenhuis of belangrijke waarden van de zorginstelling.

De gespreksmethode kent de volgende stappen:

 • Geef een uiteenzetting van de casus
 • Wat is je eerste gevoel?
 • Welke informatie ontbreekt?
 • Wat is de gewenste situatie?
 • Wat is de ethische vraag?
 • Welke principes/waarden zijn belangrijk en botsen?
 • Hoe ga je verder?

Zorgethiek

Voor de tweede methode van ethisch redeneren maakt Zinthiek gebruik van inzichten van Joan Tronto. Zij ontwikkelde een model waarin het morele handelen in het proces wordt beschreven. Tronto onderscheidt in dit zorgproces verschillende fasen met daaraan gekoppelde morele waarden. Via het zogenaamde ‘klikgesprek’, een werkvorm die momenteel wordt ontwikkeld, worden van een concrete casus de morele waarden besproken.

De casus wordt besproken aan de hand van de morele waarden:

 • Aandacht
 • Verantwoordelijkheid
 • Competentie
 • Responsiviteit

Ad van Kuyck is als geestelijk verzorger en ethicus werkzaam in het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis in Tilburg/Waalwijk (ETZ) en in Seniorenpartner de Wijngaaerd in Made. Ad van Kuyck leidde in het ETZ honderd collega’s (voornamelijk dokters en verpleegkundigen) op in het ethisch redeneren volgens principes en zorgethiek. In 2019 biedt hij de scholing aan in het ETZ, aan medewerkers van Riethorst Stromenland, Schakelring en Volckaert (Noord Brabant).

Voor meer informatie:

www.zinthiek.nl
[email protected]
06 57593023

Reacties