Zorg aan huis van Zinthiek Zorggeluk

Naar schatting van de mantelzorgvereniging Mezzo zijn er 4,4 miljoen Nederlanders die twee uur per week of langer voor een ander zorgen. Door deze hulp kan die ander zich redden, thuis blijven wonen en deelnemen aan de samenleving.

De Nederlandse overheid is druk doende met de ombouw van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. In dit kader wordt onder andere van mantelzorgers veel extra inspanning verwacht. De behoefte aan ondersteunende mantelzorg blijkt steeds groter te worden. Mensen met een zorgvraag willen zolang mogelijk thuis blijven wonen met behulp van wat extra zorg- en dienstverlening.

Daarom is het fijn dat medewerkers van Zinthiek Zorggeluk wat levensgeluk kunnen toevoegen door begeleiding op maat zowel thuis of in een zorginstelling op alle dagen van de week.  Een pluspunt van zorg is het een op een moment en aandacht voor levensvragen, persoonlijk vervoer en rapportage via het logboek.

Dierbare reacties op de geleverde ondersteunende mantelzorg zijn: “wat zijn wij blij met de extra aandacht voor tante en voor de leuke uitstapjes die jullie samen maken, even weg uit het verzorgingshuis”, “ons moeder had niet naar huis kunnen gaan uit het ziekenhuis als jullie avondzorg er niet was geweest, dankjulliewel”, “blij ben ik met de begeleiding via Zinthiek Zorggeluk, die zorgt dat ik onafhankelijk van anderen zelf weer op pad kan gaan”…

Voor deze ondersteunende mantelzorg kunt u zich wenden tot Zinthiek Zorggeluk via telefoon, email of website.

T 0657563372
E [email protected]
www.zinthiek.nl

Thuisgemak 

Hulp bij licht huishoudelijke werkzaamheden, administratie, planning afspraken.

Begeleiding 

  • Ondersteunen bij dagstructuur.
  • Zelfredzaamheid en participatie via persoonlijk vervoer.
  • Begeleiden naar arts, ziekenhuis, familie, winkel, respijtzorg en ontlasten van de reeds bestaande mantelzorg.

Ontspanning en vrijetijdsbesteding 

  • Regelen en begeleiden van culturele uitstapjes, familiebezoek en gezelschap.
  • Persoonlijk vervoer tijdens ondersteunende mantelzorg met gebruik van auto van begeleider is mogelijk.
  • Er wordt naar gestreefd om een en dezelfde begeleider  te koppelen aan de zorgvrager.
  • Van ieder begeleidingsbezoek wordt schriftelijk verslag uitgebracht via een logboek

Medewerkers

De medewerkers van Zinthiek Zorggeluk zijn in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag, reanimatie en AED certificaat en zijn aangesloten bij een erkende klachtenregeling.

Betaling

Tarieven zijn op te vragen via www.zinthiek.nl. Wanneer u een indicatie heeft, kunt u betaling mogelijk regelen via PGB, WMO of teruggave belastingdienst.

 

Reacties