Onlangs gestart in de regio Drimmelen

Foto: Zinthiek

Zinthiek heeft haar diensten uitgebreid met ondersteunende mantelzorg. Zinthiek Zorggeluk levert ondersteunende mantelzorg tussen 07.00 en 22.00 uur op alle dagen van de week. Zij wil deze mantelzorg en begeleiding op maat bieden in de thuissituatie en in een zorginstelling met extra aandacht voor het een-op-een moment. 

Thuisgemak 

Hulp bij licht huishoudelijke werkzaamheden, administratie, planning afspraken.

Begeleiding 

  • Ondersteunen bij dagstructuur.
  • Zelfredzaamheid en participatie via persoonlijk vervoer.
  • Begeleiden naar arts, ziekenhuis, familie, winkel, respijtzorg, ontlasten van de reeds bestaande mantelzorg.

Ontspanning en vrijetijdsbesteding

  • Regelen en begeleiden van culturele uitstapjes en familiebezoek.
  • Er wordt zoveel mogelijk een en dezelfde begeleider gekoppeld aan de zorgvrager. 
  • Persoonlijk vervoer tijdens ondersteunende mantelzorg met gebruik van auto van begeleider is mogelijk. 
  • Van ieder begeleidingsbezoek wordt schriftelijk verslag uitgebracht via een logboek.

Medewerkers

De medewerkers van Zinthiek Zorggeluk zijn in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag, reanimatie en AED certificaat en zijn aangesloten bij een erkende klachtenregeling. 

 

Reacties