Zonne-akkers: Nee: Laat u informeren!

Foto: redactie

Zonne-akkers Nee: Op woensdag 19 december 2018 organiseert de gemeente Drimmelen om 19.30 uur in Plexat te Wagenberg een informatieavond over de aanleg van zonneakkers in de gemeente. De stichtingen Behoud Landschap vanuit de dorpen Hoge Zwaluwe, Lage Zwaluwe en Wagenberg en het actiecomité Zonneakkers-NEE roepen iedereen in de gemeente Drimmelen op zich te laten informeren door de gemeente tijdens deze informatieavond.

Gezien de summiere beweging die de gemeente heeft laten zien in de raadsvergadering van 13 december jl. zien de stichtingen en het actiecomité zich genoodzaakt hun acties  tegen het beleid voort te zetten. Het doel van dit protest is streven naar een oprechte, open  dialoog en participatie rondom zonneakkers en de wens dat de gemeente de landelijke ontwikkelingen gaat volgen. Dit kan onder andere door het volgen van de landelijk  zonneladder. Deze is ontwikkeld naar aanleiding van de motie rondom zonneakkers die in september 2018 in de Tweede Kamer is aangenomen. Wilt u weten wat er speelt? Nu is het moment om geïnformeerd te worden door de gemeente en de aanwezige zonneakkers initiatiefnemers. Tegenstanders van de zonneakkers, of diegene die vinden dat deze tegen de landelijke ontwikkelingen in gaan, kunnen zich aansluiten bij het protest. In de lijn met de kerstgedachte zal dit op vreedzame en ludiek wijze ingevuld worden.

Na vier weken protesteren en bijna 1000 getekende petities is gebleken tijdens de laatste raadsvergadering dat de gemeente niet meebeweegt. De informatieavond is één van de zeldzame momenten in 2018, rondom de drukke feestdagen, om de tegenbeweging en het protest onder de aandacht te brengen. Kom naar de informatieavond of teken de petitie op www.zonneakkers-nee.nl

Zonne-akkers: Nee

Reacties