Bestemmingsplan Schansstraat Terheijden in ontwerpfase

Foto: redactie

In 2014 heeft een ‘voorontwerp-bestemmingsplan Schansstraat’ ter inzage gelegen. Het plan voorzag in de bouw van 39 woningen aan de Schansstraat 15-17 (het voormalige Oonincxterrein) in Terheijden.

Mede door diverse onderzoeken naar de gesteldheid van de bodem en archeologie duurde het lang voordat we een volgende stap konden zetten  in het bestemmingsplanproces. Maar nu komt het ontwerp-bestemmingsplan op 3 maart 2017 ter inzage te liggen. Het bevat enkele wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan. Graag wijzen wij u daarom op het volgende:

Ter vermindering van de verkeersdruk op het centrum van Terheijden en de Markstraat verleggen we  de hoofdontsluiting van de wijk van de Norbartstraat naar de Schansstraat. De Schansstraat zal hiervoor marginaal worden verbreed. Een beperkt aantal woningen (± 10) wordt nog ontsloten via de Norbartstraat.

De maximale bouwhoogte van de nieuwe woningen wordt  teruggebracht  van 11 naar 10 meter. Voor de nieuw te bouwen woning aan de Schansstraat geldt een maximale bouwhoogte van 7,5 meter. Dit houdt verband met de aanwezige ‘molenbiotoop’ (ruimte die nodig is voor molen).

Het volledige perceel gemeentegrond ten noorden van de Thomashof 13 betrekken we bij het plangebied en krijgt de bestemming “Groen”.

Meer informatie

Mocht u meer informatie over de inhoud van dit bestemmingsplan willen krijgen, dan verwijzen wij u naar de bestemmingsplanpublicatie opgenomen onder de rubriek bekendmakingen in weekblad ’t Carillion’.

Bron: Gemeente Drimmelen

Reacties

0