Inwoners Den Hout kopen kerk

DEN HOUT – De Corneliuskerk is één van de kerken die de Catharinaparochie in de regio Oosterhout moet sluiten. Steeds vaker hoor je dat kerken leeglopen, en er een nieuwe bestemming moet worden gevonden. In handen van vastgoedhandelaren valt en een commerciële functie krijgt. Of zelfs wordt gesloopt. In Den Hout zijn zo’n 135 gezinnen van plan het zo ver niet te laten komen.

Minus van Gils: “De kerk is het hart van Den Hout, hij is gezichtsbepalend. Als je een kerkdorp hebt zonder kerkgebouw, dan heb je eigenlijk geen dorp meer.”  Met vier dorpsgenoten is hij sinds 2013 in touw om de Corneliuskerk te kopen. “Met hulp van 135 gezinnen gaat dat nu lukken.”

‘Alles om sloop te voorkomen’
De afgelopen jaren zijn er al zeker 107 kerken in Brabant gesloopt. Een lot dat wat betreft Van Gils koste wat kost voorkomen moet worden. “Je moet niet vergeten dat deze kerk ook echt ván het dorp is. Onze voorouders hebben dit bij elkaar gespaard, dubbeltjes omgekeerd voor de kerk. Als we de kerk zouden laten gaan zou dat respectloos zijn tegenover alle mensen die hebben bijgedragen aan het gebouw.”

“Het zou fijn zijn als de kerk behouden kan blijven”, vindt ook pastoor Ronald van Bronswijk. “Het is natuurlijk altijd jammer als een kerk moet sluiten, maar wij beseffen ook dat het niet meer betaalbaar is. Helaas neemt zowel het bezoek als de bijdrages af, maar het is de realiteit waar we in staan”

Van Gils en zijn mede-initiatiefnemers gingen bij veel huizen in Den Hout met de pet rond. Inmiddels hebben 135 gezinnen (van de 450 in Den Hout) al aangegeven een jaarlijkse bijdrage te willen leveren aan de stichting en het kerkgebouw.
In actie komen om je kerk te redden van de sloopkogel wordt steeds populairder. De provincie heeft hier een subsidiepotje voor, het ‘Buurtkerkenfonds’. Daar werd afgelopen jaar achttien keer aanspraak op gemaakt, en de 500.000 euro in potje is daarmee al vergeven.

Zo meldt Omroep Brabant

Reacties