Surplus is op zoek naar Wijkwerkers in Oosterhout

Foto: pexels

De Wijkwerker is flexibel en kan uitstekend functioneren in een omgeving waarin al werkend de gewenste resultaten worden bereikt. Je bent goed in staat om samen met de burger de vraag helder inzichtelijk te krijgen

Je ben creatief in het snel wegnemen van praktische belemmeringen. De Wijkwerker weet hoe het is om weerstanden tegen te komen en om te buigen. In het wijkteam ben je een teamspeler.Je stimuleert de zelfredzaamheid van de burger. Je bent uitdrukkelijk geen hulpverlener maar procesbegeleider. Je streeft naar optimale autonomie en ondersteunt de burger in het vinden van vrijwilligers of professionals wanneer die nodig zijn. De leefwereld en de eigen kracht van de bewoner staan centraal. De wijkwerker staat dichtbij de bewoners van Oosterhout, maakt onderdeel uit van de wijk, biedt hulp en coördineert waar nodig gespecialiseerde hulp volgens de principes van “één huishouden, één plan, één regisseur”.  De wijkwerker draagt bij aan het ontwikkelen van collectieve activiteiten in de wijk gebaseerd op ervaringen en expertise. Ook maakt de wijkwerker actief onderdeel uit van het netwerk binnen Oosterhout op het sociale domein. Als een spin in het web zorg je voor formele en informele interactie met het netwerk en leidt indien nodig toe naar gespecialiseerde zorg door middel van het maken van een beschikking.

Lees hier de hele vacature verder

Reacties