JA! Ook Lage Zwaluwe is in voor zonne-energie

Wat wonen we in een schitterend dorp. Geniet u ook zo van de landelijke uitzichten? De wandelingen door de polders, de natuur? Heeft u ook van de gemeente vernomen dat daar mogelijk verandering in gaat komen? Die kans dat u iets vernomen hebt is klein.

Investeerders
Op 13 september 2018 is er als in een snelkookpan een beleidskader grootschalige zonnevelden vastgesteld. Pas op 22 november werd dit in het Carillon gepubliceerd. Dit beleidskader maakt mogelijk dat er bij wijze van pilot 150 ha, dat is 1.500.000 m2, in de gemeente Drimmelen beschikbaar wordt gemaakt voor zonnevelden. Grootschalige energiewinning via zonnepanelen op landbouwgrond. Van de 150 ha die nu is bedacht, ligt er meer dan 100 ha rond Lage Zwaluwe, ca.50 ha in Brugdam, ca 50 ha Vierendeelseweg, 3 ha Reeweg, aanvraag voor Steenplaats komt eraan.  De meeste grond is in handen of eigendom van investeerders, die hier niet wonen. Het is een gemakkelijke manier om snel veel geld te verdienen, waarvan het grootste deel subsidies zijn, dat is ons belastinggeld. En wie betaalt over 25 jaar het opruimen van de panelen, waar veel zware metalen in zitten? De gemeenschap? Die bedrijven die nu de subsidie pakken bestaan dan juridisch vast niet meer. Dit is onze zorg.

Draagvlak en betrokkenheid bewoners
Maar als je niet weet wat het behelst lees je er overheen, want iedereen is toch voor zonne-energie? Uiteraard, wij ook. Maar niet op de manier waarop de gemeente Drimmelen dit aanpakt. Zonder participatie van de bewoners en met besluitvorming op zeer korte termijnen, waarbij het gemeentelijk bestuur mag besluiten over de aanvragen rondom zonnevelden en de gemeenteraad over mag slaan, omdat het gaat om tijdelijke vergunningen. Tijdelijk is een misleidend woord in deze kwestie, want het gaat hier om een termijn van 25 jaar. Gemeente Drimmelen legt het participatiedeel van deze projecten bij de projectontwikkelaars en de boeren neer. Niks betrokkenheid en draagvlak creëren onder bewoners, gewoon volle vaart door. Ook de projectontwikkelaars hebben haast, omdat er enorme subsidies gepaard gaan met deze projecten (investeringskosten €700.000 per ha, subsidie €600.000,- per ha), die binnenkort weer worden uitgedeeld. Daarom zijn er bijna wekelijks avonden te bezoeken van ontwikkelaars, waar ook weinig mensen van weten.

Onderzoek naar energietransitie
Los van procedures maken verschillende partijen zich zorgen over natuur, bodemleven en weidevogels. In juni is er in de krant Trouw een artikel verschenen waarin ecologen hun zorg uitspreken over de gevolgen van dergelijke zonnevelden op de bestaande natuur en het kwetsbare bodemleven. Omdat zonlicht en regen de bodem niet meer bereiken is dit funest voor insecten en weidevogels, die in deze tijd toch al onder druk staan. Het liefst willen we landbouwgrond verduurzamen voor gezond voedsel, zonnepanelen op akkers is de omgekeerde weg. De regering en provincie spreken zich uit om eerst alle andere mogelijkheden voor zonnepanelen te benutten (zoals alle daken, geluidswallen en andere infrastructuur) en pas in de allerlaatste plaats zonnepanelen op landbouwgrond te zetten. Daarom willen we dat gemeente Drimmelen ook eerst beter onderzoek doet en samen met de inwoners de energietransitie vormgeeft.

Petitie
Bent u ook bezorgd over deze ontwikkelingen, laat u dan van u horen en zien. Kom ook maandag 10 december van 19:45 tot 21.30 uur naar ‘t Trefpunt in Made. Het is een informatieavond van NaGa Solar, een ontwikkelaar met 5 geplande projecten in onze directe omgeving.

Of laat de gemeente weten hoe u erover denkt. U kunt dit doen door de petitie te tekenen op www.zonneakkers-nee.nl en zo aan te geven dat dit niet een beslissing is die “even snel” moet worden genomen door de Gemeente zonder daar de inwoners van Lage Zwaluwe bij te betrekken.

Met hartelijke groet,
Stichting Behoud Zwaluws Landschap i.o.

[email protected]com

Reacties

0