Waardevolle bomenkaart – uitnodiging raadsinformatieronde 19 september

De gemeente Drimmelen nodigt uit voor de raadsinformatieronde van 19 september 2019 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Gemeente: Tijdens die avond geven we uitleg over hoe we de waardevolle bomenkaart voor onze gemeente gaan maken en gebruiken.

Met het integrale groenbeleidsplan 2017-2026 ‘Groen leeft en verbindt’ is besloten om te gaan werken met een waardevolle bomenkaart. Hierop moeten alle waardevolle bomen binnen de gemeente terug te vinden zijn. Met de waardevolle bomenkaart kunnen we de waardevolle bomen beter beschermen. Daarnaast maken we het voor u makkelijker om bomen, die niet op deze kaart staan, te kappen.

In de kern Hooge Zwaluwe hebben we een pilot uitgevoerd. Na gesprekken met een klankbordgroep hebben we de punten waarop er beoordeeld wordt aangepast. Voor een betere bescherming van de bomen zijn de punten aangevuld op de onderdelen klimaat, luchtkwaliteit, biodiversiteit en groenblijvend. De evaluatie van de pilot, verbeterpunten en het minimaal aantal punten om als waardevolle boom op de waardevolle bomenkaart te komenleggen we in de opinieronde van 26 september 2019 vooraan de gemeenteraad.

Reacties