Dorpsonderonsjes: op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek

Foto: pexels

Gemeente Drimmelen: Bij de gemeente Drimmelen vinden wij het belangrijk dat we samen met onze inwoners in gesprek gaan over onderwerpen die ons allemaal raken en daar ook samen mee aan de slag gaan. Vandaar dat we een aan de regeling ‘Samen aan de Slag’, een nieuw onderdeel hebben toegevoegd: de Dorpsonderonsjes.

Dorpsonderonsjes zijn ontmoetingsmomenten met bewoners/clubs/verenigingen en stichtingen en de gemeente Drimmelen. Deze kunnen eventueel georganiseerd worden in samenwerking met ondernemers en samenwerkingsorganisaties. Tijdens deze dorpsonderonsjes ga je tijdens een onTbijt, brunch, lunch, high tea of diner in gesprek met elkaar en met mensen van de gemeente. Het is de bedoeling om dit te doen aan de hand van maatschappelijke onderwerpen. Het gaat er hierbij vooral om laagdrempelig met elkaar in gesprek te gaan en vervolgens al dan niet gezamenlijk met dit onderwerp/ idee aan de slag gaan.

Om deze dorpsonderonsjes mogelijk te maken kan een tegemoetkoming aangevraagd worden (15 euro voor een ontbijt, brunch, lunch of high tea en 25 euro voor een diner per deelnemer) op basis van de regeling “Samen aan de Slag”. De regeling is hiervoor aangepast.

De aangepaste regeling staat, met een toelichting en een aanvraagformulier, op de website van de gemeente Drimmelen: https://drimmelen.nl/samen-aan-de-slag.

Reacties